פריקת על חיפה

:שלום! בכיתה למדנו על העיר חיפה! אחרי עשינו פרויקטים! הינה הפרויקט שלי

Caution* (before you watch the presentation please note we “google meeted” a tour guide in Haifa. Enjoy!!!)

Leave a Reply